C.F. Hansen - Bind 2

Om C.F. Hansens (1756-1845) liv som arkitekt, bygmester og direktør for Kunstakademiet. Med hovedvægten på en gennemgang af arkitekturværkerne
Note: 
Indhold: Hakon Lund: Råd-, dom- og Arresthuset ; Tugthuset på Christianshavn ; Rådhuse i provinsen ; Frederikskirken ; Vor Frue Kirke ; Metropolitanskolen ; Socialt boligbyggeri ; Frue Plads ; Overbygningsdirektørens opgaver ; Slesvig-holstenske kirker ; Provinskirker i Danmark ; Det kongelige Academi for de skjønne Kunster ; Gaa frem med Tiden, kun stedse til det bedre ; Arkitekten og billedhuggerne ; Afsked. Anne Lise Thygesen: Mindesmærker

C.F. Hansen - Bind 2

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648657
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Bergiafonden, 1995
ISBN: 
8774071491