Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Forfatter:
(Sociologi)
Note: 
Indhold: Introduktion ; Civilsamfund : et historisk eksposé ; Civilsamfundets genkomst på den politiske dagsorden : nye vilkår for kollektivitet ; Civilsamfundet : omfang, sammensætning og udvikling i Danmark ; Medborgerskab : rettigheder, pligter og tilhørsforhold ; Inklusion, deltagelse og frigørelse : betydningen af medborgerskab ; Social kapital og velfærdssystemer : definition og begrebsafklaring ; Former for frivillighed : aktivt medborgerskab eller ulønnet arbejdskraft ; Civilt engagement, medborgerskab og de sociale medier ; Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636733
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Hans Reitzel, 2017
ISBN: 
9788741261768