Columbus

Forfatter:
(Tjek på historien) Christoffer Columbus vandt udødelig hæder som opdageren af Amerika. Hvad mente Amerikas indfødte om at blive opdaget? Selv efter fire farefulde rejser til Amerika mente Columbus stadig, at det var søvejen til Indien, han havde fundet

Columbus

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
506399
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Meloni, 2010
ISBN: 
9788792946058
Aldersgruppe: 
8-10 år
Lixtal: 
23