Control Systems Engineering

Forfatter:

Control Systems Engineering (Engelsk)

Standard e-bog (Engelsk)

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
659153
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
CBS Publishers & Distributors, 2020, (2. udgave)
ISBN: 
9789389239003