CP Magasinet Indblik

Forfatter:
Medlemsblad for Landsforeningen for cerebral parese
Abonnement: 
Medlemskab af CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parase.
Henvendelse om abonnement: 

CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parase
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 38 88 45 75
E-mail: cpdanmark@cpdanmark.dk

Udkommer: 
6 nr. pr. år
Findes på: 
Lydbog

Emneord