Danmarks jægerstenalder - status og perspektiver

beretning fra Symposiet "Status og perspektiver inden for dansk mesolitikum" afholdt i Vordingborg, september 1998

Danmarks jægerstenalder - status og perspektiver

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652109
Nota udgivelsesår: 
2022
Redaktion: 
Ole Lass Jensen, Søren A. Sørensen og Keld Møller Hansen
Udgave: 
Hørsholm Egns Museum, 2001
ISBN: 
8787371324
Oversætter: 
Niels Andreasen, Anne Bloch og David Robinson