Dannelse

et essay
Forfatter:
Mennesket er et væsen der må danne sig, og dannelsen finder sted overalt - i og uden for institutionerne. I følge forfatteren er der givet nogle målestokke for og egnede anledninger til dannelse og han diskuterer hvilke konsekvenser det bør have for uddannelsesvæsenet

Dannelse
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
611116
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 1998
ISBN: 
9788741227795
Oversætter: 
Hans Chr. Fink