Dansk arbejdsmarkedspolitik

Forfatter:
Der gives et overblik over den nyeste forskningsmæssige viden om arbejdsmarkedspolitikken, både når det gælder relevante teoretiske perspektiver, de konkrete erfaringer og de kommende års udfordringer

Dansk arbejdsmarkedspolitik
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
616983
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2011
ISBN: 
9788757420586