Dansk som undervisningsfag

perspektiver på didaktik og design
Om didaktisk design som begrundet valg af mål og organisering af undervisningens indhold og aktiviteter, med præsentation og gennemgang af fagteorien Danskvinduet, som beskriver danskfaget i fire fagdiskurser: identitets-, kommunikations-, basis- og kreativitetsdansk

Dansk som undervisningsfag

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
629256
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Dansklærerforeningen, 2012
ISBN: 
9788779963924