Dansk sproghistorie - Bind 1: Dansk tager form

Behandler de kilder, der ligger til grund for vores viden om det danske sprog, sprogteorier, sprogfamilier og sprogets rolle for identiteten og nationalfølelsen. Giver en gennemgang af værker om sproghistorie gennem tiden, vigtige ordbøger, grammatikker og fonetikker
Note: 
Indhold: Kilderne (Bent Jørgensen: Sprogets kilder). Historie og sprog (Frans Gregersen: Sproghistorie og sprogteori. Bent Jørgensen: Sproghistoriske perioder ; Sproghistorie og andre historier. Esben Albrectsen: Sprog og identitet. Adam Hyllested: Sprogfamilien). Sprogbeskrivelser (Bente Holmberg: Sproghistorier. Ebba Hjorth: Ordbøger. Lars Heltoft: Grammatikker. Henrik Galberg Jacobsen: Retskrivningshåndbøger. Hans Basbøll: Fonetikker). Skrift (Michael Lerche Nielsen: Runer. Aage Andersen: Den ældste bogstavskrift ; Ældre nydansk håndskrift. Niels Haastrup: På sten og mur. Bent Jørgensen: I det offentlige rum. Ervin Nielsen: På tryk. Bent Rohde: Nyere håndskrift. Henrik Birkvig: Lysende skrift. Finn Holle: Stenografi. Punktskrift / John Heilbrunn & Kurt Nielsen)

Dansk sproghistorie - Bind 1: Dansk tager form

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642717
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2016
ISBN: 
9788771841626