Dansk sproghistorie - Bind 2: Ord for ord for ord

Om sprogets byggesten, ordene
Note: 
Indhold: Ortografi (Runetiden / Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund. Britta Olrik Frederiksen: Gammeldansk. Hanne Ruus: Ældre nydansk. Henrik Galberg Jacobsen: Yngre nydansk). Tegnsætning (Ebba Hjorth: Før 1500. Henrik Galberg Jacobsen: Efter 1500). Udtale (Runetiden / Michael Lerche Nielsen under medvirken af Marie Stoklund. Britta Olrik Frederiksen: Gammeldansk. Simon Skovgaard Boeck: Ældre nydansk. Yngre nydansk / Lars Brink og Jørn Lund. Lars Brink: Stød, tryk og tonegang). Ordforråd (Eva Skafte Jensen: Arveord, låneord og fremmedord. Bent Jørgensen: Orddannelse. Marita Akhøj Nielsen: Runedansk og gammeldansk. Simon Skovgaard Boeck: Ældre nydansk. Henrik Andersson: Yngre nydansk. Anne Duekilde: Fagsprog. Peter Stray Jørgensen: Slang. Vibeke Dalberg: Navne). Ord fra andre sprog (Græsk og latin / Johnny Christensen og Niels Grotum Sørensen. Vibeke Winge: Tysk. Henrik Lorentzen: Romanske sprog. Pia Jarvad: Engelsk. Else Bojsen: Nordiske sprog. Pia Quist: Nyere indvandrersprog)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Dansk sproghistorie - Bind 2: Ord for ord for ord

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642718
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2018
ISBN: 
9788771841633

Dansk sproghistorie - Bind 2: Ord for ord for ord (Uddrag)

Indscannet e-bog, specialproduktion - Særligt gennemarbejdet tekst (Uddrag)
Bognummer: 
654015
Uddrag: 
Side 33, 37-39, 41, 44, 68-70, 76, 78 og 83
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag, 2018
ISBN: 
9788771841633