Danske asylafgørelser

baggrund, kontekst, analyse
Forfatter:
Formålet er at undersøge de danske myndigheders retlige vurdering af, hvorvidt en asylansøger i det enkelte tilfælde skal betragtes som flygtning
Note: 
Indhold: Den folkeretlige ramme ; Flygtningedefinitioner i folkeretten ; Det danske asylsystem ; Særligt om metode for afgrænsning af sagsmaterialet ; Om dansk inklusionspraksis ; Konklusioner om gældende dansk inklusionspraksis

Danske asylafgørelser

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645387
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2014
ISBN: 
9788757428568