Danskhed under forandring

det danske mindretals selvopfattelse
Forfatter:
(University of Southern Denmark studies in history and social sciences) Det danske mindretal i Sydslesvig befinder sig i et spændingsfelt mellem tradition og nybrud viser undersøgelse af forholdet mellem mindretallet i Sydslesvig og Danmark
Note: 
Indhold: Mindretallets udvikling efter Anden Verdenskrig ; Mindretallets danskheder ; Sprog ; Forholdet til Danmark ; Konklusion - mindretallet og fremtiden ; Forskning, kilder, metode og teoriramme

Danskhed under forandring

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656848
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Syddansk Universitetsforlag, 2021
ISBN: 
9788740833690