Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse

(Studieafdelingens udgivelser)
Note: 
Indhold: Hovedlinjer i den økonomiske og sociale udvikling i Flensborg og omegn ca. 1840-1914 ; Slesvigsk helstatspatriotisme og materielle interesser ca. 1840-48 ; Treårskrigen og den danske bevægelses gennembrud i Flensborg og omegn ; Folkelig dansk bevægelse, konservativ helstatspolitik og nationalliberal sprogordning 1850-1864 ; Flensborg og omegn - den dansk-nordslesvigske bevægelses sydligste bastion 1864-ca. 1885 ; Industrialiseringens og det tyske dagligsprogs følger for den danske bevægelse ca. 1885-1900 ; Den danske bevægelse i Flensborg og omegn og konsolideringen som et mindretal ca. 1900-1914 ; Under verdenskrigen 1914-18

Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656130
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1990
ISBN: 
8789178092