De gammeltestamentlige pseudepigrafer

i oversættelse med indledning og noter
En kommenteret samling af jødiske tekster fra tiden omkring kristendommens opståen. Teksterne afspejler en tradition der ligger i forlængelse af Det gamle testamente, og indeholder bl.a. bibelske legender, belæringer, poesi og apokalyptiske beretninger

De gammeltestamentlige pseudepigrafer

Standard e-bog
Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere om bøger under produktion
Bognummer: 
661227
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Det Danske Bibelselskab, 2001, (2. udgave)
ISBN: 
8775234408
Oversætter: 
E. Hammershaimb m.fl.