Deltagende observation

introduktion til en samfundsvidenskabelig metode
Ud fra den fænomenologiske tradition gives en analyse af den samfundsvidenskabelige dataindsamlingsmetode, kaldet deltagende observation, der forudsætter at forskeren deltager aktivt i det miljø, han observerer

Deltagende observation
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
613517
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 1999
ISBN: 
9788741227085