Deltagerobservation

en metode til undersøgelse af psykologiske fænomener
Note: 
Indhold: En rehabilitering af deltagerobservation i psykologien / Martin Pedersen, Jacob Klitmøller og Klaus Nielsen. Klaus Nielsen: Deltagerobservation i et historisk og videnskabsteoretisk perspektiv. James P. Spradley: Deltagerobservation. Charlotte Jonasson: På vej ind i felten : de indledende skrift som deltagerobservatør. Om at observere sociale fællesskaber / Charlotte Højholt og Dorte Kousholt. Carsten René Jørgensen: Deltagende observation i det psykoterapeutiske rum. Thomas Szulevicz: Videoobservationer som priviligeret dokumentation af hverdagspraksis? Martin Pedersen: Triangulær validering : samspillet mellem deltagerobservationer og kvalitative interview. Lisbeth Grønborg: Forskeren og felten : et dobbeltsidet spejl : om brugen af subjektivitet i deltagerobservationer. Peter Musaeus: Korttidsetnografi - hverken blitzkrig eller eksil. Mariane Hedegaard: Principper for tolkning af børns udvikling gennem observation : den interaktionsbaserede observationsmetode. Jacob Klitmøller: Pragmatisk analyse og fortolkning af materiale fra deltagerobservation. Svend Brinkmann: Præsentation og formidling af deltagerobservationer. Lene Tanggaard: Validitet i forbindelse med deltagerobservationer. Søren Kristiansen: Etiske udfordringer ved deltagende observation

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Deltagerobservation
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
621971
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2012
ISBN: 
9788741254722

Deltagerobservation (Uddrag)
E-bog (Uddrag)

Bognummer: 
640944
Uddrag: 
side 149-176
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Hans Reitzel, 2012
ISBN: 
9788741254722

Deltagerobservation (Uddrag)
Indscannet e-bog, specialproduktion - Med billed- og figurbeskrivelser (Uddrag)

Bognummer: 
639516
Uddrag: 
s. 202-211
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2012
ISBN: 
9788741254722