Den bedste forsorg i verden?

Forfatter:
Ud fra breve, samtaler eller sagsforløb fremsætter Hanne Reintoft principielle betragtninger om og kritik af et socialvæsen, som for mange føles som et udtryk for et klassedelt, ubarmhjertigt system

Den bedste forsorg i verden?

Lydbog
Spilletid: 
6 timer 16 minutter
Bognummer: 
23425
Indlæsningsår: 
1982
Nota udgivelsesår: 
2004
Indlæser: 
Udgave: 
Hans Reitzel, 1980

Emneord