Den danske billedbog 1950-1999

teori, analyse, historie
Forfatter:
Den danske billedbog gennem de sidste 50 år opdelt på de enkelte årtier. Bl.a. om billedbogen som medie og genre og som kulturbærer især på børneområdet. Endvidere en analyse af 10 udvalgte billedbogsværker

Den danske billedbog 1950-1999

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
659801
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Roskilde Universitetsforlag, 2003
ISBN: 
8778672031
Illustrator: 
Anette Rasmussen