Den egyptiske forbandelse

Forfatter:
(Læselyst) Anna og Sophie deltager i Egypten i udgravningen af en mystisk grav, der gennem århundreder har rummet en forbandelse. Forbandelse eller ej - det bliver livsfarligt for deltagerne i ekspeditionen

Den egyptiske forbandelse

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
714296
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Nyt Dansk Litteraturselskab, 2007
ISBN: 
9788789793276