Den gode opgave

håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning
Note: 
Indhold: Gode opgaver på universitetet - genrer og kvalitetskriterier ; Produktive skriveprocesser ved opgaver, projekter og specialer ; Samskrivning ; Trænings- og testopgaver - mindre opgaver, essays, hjemmeopgaver, skriftlige eksamensopgaver, bundne opgaver ; Problemformulering - fra emne til fokus og spørgsmål ; Litteratur- og informationssøgning til opgaven ; Læsning og notattagning ; Videnskabsteori i opgaven, projektet, specialet ; Kilder ; Empiri ; Teori, modeller og begreber ; Undersøgelsesmetode og faglige metoder ; Argumentation i opgaver, projekter og specialer ; Opgavens disposition og strukturelementer ; Klart og videnskabeligt sprog ; Vejledning, selvstændighed og ejerskab

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Den gode opgave

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser
Bognummer: 
662084
Nota udgivelsesår: 
2024
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2022, (6. udgave)
ISBN: 
9788759339015

Den gode opgave

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653967
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2022, (6. udgave)
ISBN: 
9788759339015