Den menneskelige naturs fremtid

på vej mod en liberal eugenik?
Forfatter:
Diskussion af de nye etiske spørgsmål der er opstået som følge af de seneste årtiers udvikling i genteknologi og i kendskabet til menneskets arveanlæg
Note: 
Indhold: Begrundet afholdenhed : findes der et postmetafysis svar på spørgsmålet om det "rette liv"? ; På vej mod en liberal eugenik? : striden om artens etiske selvforståelse (Hvad betyder moralisering af den menneskelige natur? ; Menneskeværdighed versus det menneskelige livs værdighed ; Moralens artsetiske indlejring ; Det fremvoksede og det fremstillede ; Instrumentaliseringsforbud, natalitet og at kunne være sig selv ; Eugenikkens moralske grænser ; Pacemaker for artens selvinstrumentalisering) ; Postscriptum ; Tro og viden

Den menneskelige naturs fremtid

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
620609
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2002
ISBN: 
9788741224817