Den menneskelige stemme

psyke, soma, funktion, formidling
Forfatter:
En analytisk og pædagogisk fremstilling af klassisk sangskoling set i et menneskeligt og psykologisk perspektiv
Note: 
Indhold: Psyke og soma (Arv - det medfødte talent ; Miljø - opvækstbetingelser ; Sang som levevej ; Den samfundsmæssige prægning) ; Funktion (Klassisk sang - et kulturprodukt ; Stemmen som instrument ; Grundfunktioner i klassisk sang ; Analyse og diagnose af stemme og krop ; Rehabilitering af stemmen) ; Pædagogisk formidling (Eneundervisningen som proces ; Pædagogtyper - pædagogegenskaber ; Eneundervisningens faser og forløb)

Den menneskelige stemme

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652393
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Hans Reitzel, 1998
ISBN: 
8741229339