Den palliative indsats - en patientcentreret tilgang

Note: 
Indhold: Palliation - en tværfaglig indsats ; Patientcentreret tilgang med afsæt i "De seks S'er" ; Symptomlindring (Symptomlindring ; Den fysiologiske dødsproces ; Palliativ fyioterapi) ; Selvbestemmelse (Etiske dilemmaer og selvbestemmelse i lys af forskellige etiske perspektiver ; At dø som den man er) ; Sociale relationer (Børn og unge som pårørende ; Indsatsen for pårørende i et palliativt sygdomsforløb ; Sorg handler ikke om alder ; Social palliation) ; Selvbillede (Dignity therapy - livsfortælling i det palliative felt ; Body image ; Trøst - et relationelt anliggende) ; Sammenhæng (Religiøse og eksistentielle tanker ; Søgen efter mening) ; Strategier (At opleve tab og sorg ; Det gode palliative forløb ; Cases)

Den palliative indsats - en patientcentreret tilgang

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
632898
Nota udgivelsesår: 
2016
Redaktion: 
Helle Nordestgaard Matthiesen og Lotte Brøndum
Udgave: 
Munksgaard, 2016
ISBN: 
9788762814646
Illustrator: 
Birgitte Lerche, Kit Hansen og Kirsten Klein