Den praktiske sans

Forfatter:
Note: 
Indhold: Kritik af den teoretiske fornuft (At objektivere objektiveringen ; Subjektivismens imaginære antropologi ; Strukturer, habitus, praksisser ; Troen og kroppen ; Praksissens logik ; Tidens handling ; Den symbolske kapital ; Dominansmåderne ; Det subjektives objektivitet) ; Praktiske logikker (Jorden og ægteskabsstrategierne ; Den sociale brug af slægtskabet ; Analogiens dæmon)

Den praktiske sans

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
609576
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2007
ISBN: 
9788741224046