Den skarpe eksamination

tortur i Danmark - og dens ofre
Forfatter:
For interesserede i et mørkt kapitel af danmarkshistorien er her et gennemarbejdet værk om tortur i Danmark og dens ofre fra 1540 til 1837
Note: 
Indhold: Tortur ved de civile retter 1540-1772 ; Ulovlig militær tortur 1686-1711 ; Kongeligt forordnet militær tortur 1711-1753 ; Et vendepunkt : ulovlig tortur genoptages i 1740'erne ; Den farlige underklasse : kriminalitet og inkvisition 1749-1751 ; Christian 7. og Struensees livtag med torturen ; Den skarpe eksaminations storhedstid 1772-1784 ; Torturen mellem oplysningstanker og politistat 1784-1835 ; Tortur og politiets metoder set nedefra ; Torturens ophævelse 1835-1837 ; Hekse, tyve og retsstat

Den skarpe eksamination

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656005
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Gad, 2022
ISBN: 
9788712064817