Den sociale arv og mønsterbrydere

(DPI) Om de såkaldt "positive afvigere", det vil sige børn af dårligt fungerende familier, som bryder den sociale arv. Bogen gør op med myten om den stærke ener og konkluderer at mønsterbryderen udvikles gennem betydende relationer

Den sociale arv og mønsterbrydere
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
622300
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Danmarks Pædagogiske Institut, 1999
ISBN: 
8774163647