Den sociale og innovative velfærdsstat

Forfatter:
Note: 
Indhold: Kernen i velfærdsstaten og den offentlige sektors rolle ; Den private sektors afhængighed af den offentlige sektor ; Hvad er en social investeringsstat? ; Den entreprenante velfærdsstat ; Hvorfor er mere mindre og mindre mere? ; Fortsat krav om øget effektivitet og produktivitet ; Hvorfor er troen på The Big Society og frivillighed problematisk? ; Nye styringsformer ; Der er brug for vækst - men kan den måles? Det ulige samfund - den skjulte velfærd ; Det gode liv ; Konklusion - og nogle konkrete forslag

Den sociale og innovative velfærdsstat

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
629498
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Hans Reitzel, 2015
ISBN: 
9788741261065