Den sorte engel

Forfatter:
(Læselyst) Rosa bor i 1800-tallets København. Hun er ung og smuk, men fattig. Da en rig mand forsøger at voldtage hende, giver hun ham en giftig kage. Han dør lige efter, og Rosa bliver meget bange

Den sorte engel

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
714291
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Nyt Dansk Litteraturselskab, 2006
ISBN: 
8789793153