Den store casebog

om børn, unge og voksne i skoler og institutioner
Introduktion til casebegrebet, herunder hvordan man kan arbejde analytisk og konstruktivt med cases. Cases med studiespørgsmål opdelt i kategorierne daginstitutioner, skoler og mennesker i udsatte positioner
Note: 
Indhold: Cases : spejlbilleder af virkeligheden ; Daginstitutioner (Børnehave og vuggestue) ; Skole (Indskolingen ; Mellemtrinnet ; Udskolingen ; Specialpædagogiske tilbud ; Skole-fritid) ; Mennesker i udsatte positioner (Udviklingshæmmede ; Døgninstitution for børn og unge ; Socialpsykiatrien ; Aflastning)

Den store casebog

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
640081
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018
ISBN: 
9788741271163