Der er en skør konge i Danmark

Forfatter:
Biografisk roman om Christian VII, dronning Caroline Mathilde og hoflægen Struensee, om magtspillet ved det danske hof og en adel, som intrigerer for at undgå trykkefrihed, undervisningsreformer og frihedsrettigheder. Samtidig trækkes linjer til nutidens samfund og magtspil

Der er en skør konge i Danmark

Lydbog med tekst
Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere om bøger under produktion
Bognummer: 
49653
Nota udgivelsesår: 
2022
Indlæser: 
Udgave: 
Multivers, 2015
ISBN: 
9788779174184
Oversætter: 
Bent Holm