Det æstetiske menneskedyr

Indblik i menneskets urhistoriske evne og lyst til at udsmykke sig og frembringe smukke ting, og forskellige forklaringer på den tilsyneladende nyttesløse trang

Det æstetiske menneskedyr

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
640825
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Plurafutura, 2016
ISBN: 
9788792644084