Det europæiske klostervæsen

Note: 
Indhold: Hildegard Madsen: Munkevæsenets oprindelse. Anna Marie Aagaard: Træk af Hesychasmens historie. J.L. Balling: Cluniacenserne. Niels Erik Frederiksen: Cistercienserne. Hans Jørgen Frederiksen: Franciskanerne. Tore Nyberg: Birgittinerordenen. Frans von Haaren: Klosterlivet i den vestlige verden

Det europæiske klostervæsen

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
641635
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Acta Jutlandica; Det lærde Selskab, Aarhus Universitet, 1985
ISBN: 
8787671158