Det gode skriveforløb

Forfatter:
(Lyst og læring) Om hvordan man som lærer møder barnet i den første skriveundervisning og bedst muligt støtter barnet og hele klassen i en god skriveudvikling ud fra fem dimensioner: Stavning, sætningskonstruktion og tekstform, funktionel skrivning, tekstskabende skrivning og interesse og motivation for skrivning

Det gode skriveforløb
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
627642
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Akademisk Forlag, 2012
ISBN: 
9788750041719
Oversætter: 
Allan Poulsen