Det kooperative alternativ

arbejderkooperationen i Danmark 1852-2012
Forfatter:
Om de internationale ideer, der lå til grund for at etablere kooperative brugsforeninger og produktionsvirksomheder i Danmark. Med fokus på det brede spektrum af kooperative initiativer, diskussionerne inden for og uden for arbejderbevægelsen og om de forandringer, kooperationen har gennemgået fra den spæde start i 1850'erne og frem til i dag

Det kooperative alternativ

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
713349
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Arbejdermuseet, 2012
ISBN: 
9788788626490