Det stille liv

Forfatter:
Efter sin families deroute og forfald indser Francine, at hun bærer skylden for familiens ulykke. Kan hun genoprette balancen og opnå det stille liv?

Det stille liv

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648435
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Vandkunsten, 2015
ISBN: 
9788776953560
Oversætter: 
Lone Bjelke