Diabetes

medlemsblad for Diabetesforeningen
Medlemsblad for Diabetesforeningen
Abonnement: 
Medlemskab af Diabetesforeningen
Henvendelse om abonnement: 

Diabetesforeningen
Rytterkasernen 1
5000 Odense C
Tlf. 66 12 90 06

Udkommer: 
4 nr. pr. år.
Findes på: 
Lydbog

Emneord