Diagnoser i myndighedsarbejde

børn og unge med autisme eller ADHD
Om myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD, belyst ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler
Note: 
Indhold: Cecilie K. Moesby-Jensen: Socialfagligt myndighedsarbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Del 1 (Handicapforståelser, neuropsykiatriske diagnoser og myndighedsarbejde med børn og unge / Inge Storgaard Bonfils og Cecilie K. Moesby-Jensen. Louise Bøttcher: Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og udsathed. Et juridisk blik på børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Hanne Hartoft og Idamarie Leth Svendsen. Myndighedsopgaver og heldhedssyn i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD / Cecilie K. Moesby-Jensen, Morten Ejrnæs og Maja Lundemark Andersen). Del 2 (Vilkår og praksis i det socialfaglige myndighedsarbejde omkring børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD ; Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og deres oplevelser af samarbejdet med myndighedsrådgivere / Cecilie K. Moesby-Jensen og Tommy Moesby-Jensen. Cecilie K. Moesby-Jensen: Unge med autismespektrumforstyrrelser og deres oplevelser af møder med myndighedsrådgivere. Maja Lundemark Andersen: Unge med ADHD - i møder med de sociale systemer)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Diagnoser i myndighedsarbejde

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
643155
Nota udgivelsesår: 
2019
Redaktion: 
Cecilie Moesby-Jensen
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2019
ISBN: 
9788759331484

Diagnoser i myndighedsarbejde (Uddrag)

Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser (Uddrag)
Bognummer: 
655877
Uddrag: 
Kap. 1 og 4
Nota udgivelsesår: 
2023
Redaktion: 
Cecilie Moesby-Jensen
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2019
ISBN: 
9788759331484