Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik

Note: 
Indhold: Inge M. Bryderup: Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik - en introduktion ; Den socialpædagogiske profession og diagnoser. Diagnoser i udvikling - tendenser og konsekvenser i forhold til social- og specialpædagogik ; Diagnoser - tendenser med særligt fokus på ADHD og voksenområdet / Søren Langager og Anthon Sand Jørgensen. Thomas Brante: Striden om den korrekte diagnose og hegemoniet inden for et professionelt område : videnskabsteoretiske og politiske aspekter. Janne Hedegaard Hansen: Konstruktionen af diagnoser - en stædig rad eller infantil autist? Bjørn Hamre: Diagnosen som problematiseringsproces - set i en pædagogisk, skolepsykologisk og specialpædagogisk kontekst. Lotte Hedegaard-Sørensen: Didaktisk refleksion og viden om diagnoser på det specialpædagogiske område. Henrik Skovlund: Diagnoser som aspekter af børns selvforståelse i specialpædagogiske forløb. Tore Kargo: Den medicinerede døgninstitution - en ny virkelighed. Niels Rosendal Jensen: Ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede - diagnoser i individuelle uddannelsesplaner

Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
616253
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2011
ISBN: 
9788741255460