Diskursive analysestrategier

Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann
Note: 
Indhold: Fra metode til analysestrategi ; Michel Foucaults diskursanalyse ; Reinhart Kosellecks begrebshistorie ; Ernesto Laclaus diskursteori ; Niklas Luhmanns systemteori ; Spejlkabinet eller reservoir af analysestrategier

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Diskursive analysestrategier

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
604694
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1999
ISBN: 
8770343136

Diskursive analysestrategier

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
705087
Nota udgivelsesår: 
2005
Udgave: 
Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1999
ISBN: 
8770343136