Diskursteorien på arbejde

Gennem en række metodisk reflekterende eksempler vises, hvordan forskellige former for diskursteori (især hos Laclau, Mouffe, Foucault, Rorty og Zizek) kan gøres konkret anvendelige over for centrale temaer inden for samfundsvidenskaberne

Diskursteorien på arbejde

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
707075
Nota udgivelsesår: 
2007
Udgave: 
Roskilde Universitetsforlag, 2000
ISBN: 
8778670675