Diversitet i uddannelse

hvordan man effektivt når ud til alle elever
Forfatter:
(Inkluderende læringsfællesskaber) Indledes med at se på forskelle og ligheder blandt elever i et generelt perspektiv. Dernæst fokuseres der på fem hovedkategorier af diversitet: seksualitet og køn; socialklasse og socioøkonomisk status; race, etnicitet og kultur; tro og religiøs overbevisning samt forskelle i evner

Diversitet i uddannelse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
644941
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Dafolo, 2017
ISBN: 
9788771604757
Oversætter: 
Steen Fiil Christensen