Djævlens værk

Forfatter:
Kriminalroman. I begyndelsen af 1500-tallets England bliver klostrene tvangsnedlagt. I Scarnsea-klostret har man meget at skjule, og da det ender med flere mord, sendes den pukkelryggede sagfører Shardlake derned med en ung hjælper

Djævlens værk

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
706067
Nota udgivelsesår: 
2006
Udgave: 
Århus: Klim, 2006
ISBN: 
8779552382
Oversætter: 
Tavs Bjerre