Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger

(SBI-anvisning)
Note: 
Indhold: Varmetab og fugtforhold ; Klimaskærmens funktion og materialer ; Placering af efterisolering ; Tag og loft ; Ydervæg ; Kælder, krybekælder og terrændæk

Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
621739
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Statens Byggeforskningsinstitut, 2012
ISBN: 
9788756315654
Illustrator: 
Bo Amstrup Vestergaard, Mai-Britt Amsler