Embedsmanden i det moderne folkestyre

Note: 
Indhold: Embedsmanden i det moderne folkestyre ; Sammenfatning af udvalgets konklusioner ; Folkestyret, retsstaten og embedsværket ; De kritiske sager og undersøgelser ; Tilliden til det politisk-administrative system ; Presset på politikere og embedsmænd - nutidens rammevilkår ; Embedsværkets rådgivnings- og forvaltningsopgaver ; Embedsmandsadfærd : værdier, normer og praksis ; Samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommuner og regioner ; Forvaltning under ansvar : udvalgets konklusioner og anbefalinger

Embedsmanden i det moderne folkestyre

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
655229
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2018
ISBN: 
9788757434743