En iskold grav

Forfatter:
(Læselyst) Kasper, Jeppe og Morten er på gletschervandring i Grønland med Rosa, der kom med på et afbud. Ved en dramatisk og farlig situation afsløres Rosas motiv for at deltage, og megen uvished bliver afløst af fremtidshåb

En iskold grav
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download En iskold grav Standard e-bog
Bognummer: 
714292
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Nyt Dansk Litteraturselskab, 2006
ISBN: 
8789793196