En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar

Forfatter:
(Socialforskningsinstituttet) En undersøgelse iværksat på foranledning af Socialministeriet af danske virksomheders rolle i forebyggelse og løsning af sociale problemer for egne medarbejdere, personer uden for arbejdsmarkedet samt lokalområdet

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
711138
Nota udgivelsesår: 
2011
Udgave: 
Socialforskningsinstituttet, 1998
ISBN: 
8774875833