En ny sociologi for et nyt samfund

introduktion til aktør-netværk-teori
Forfatter:
Gennemgang af aktør-netværk-teorien, der inddrager ikke-menneskelige aktører som f.eks. objekter og teknologier på linje med mennesker og deres handlinger i forsøget på at beskrive, hvordan det sociale skabes
Note: 
Indhold: Om at drage fordel af kontroverser om den sociale verden (At lære at ernære sig af kontroverser ; Første kilde til usikkerhed : ingen gruppe, kun gruppedannelse ; Anden kilde til usikkerhed : handlingen overtages ; Tredje kilde til usikkerhed : objekter besidder også agens ; Den fjerde kilde til usikkerhed : kendsgerninger versus anliggender ; Femte kilde til usikkerhed : at forfatte risikable redegørelser ; Om vanskeligheden ved at være en ANT : et mellemspil i form af en dialog) ; Hvordan det igen kan blive muligt at opspore associationer (Hvorfor er det så vanskeligt at opspore det sociale? ; Hvordan det sociale holdes fladt ; Første træk : lokalisering af det globale ; Andet træk : redistribuering af det lokale ; Tredje træk : at forbinde steder) ; Konklusion : fra samfund til kollektiv - kan det sociale atter føjes sammen?

En ny sociologi for et nyt samfund

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
626925
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Akademisk, 2008
ISBN: 
9788750039648
Oversætter: 
Claus Bratt Østergaard