En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud

med Marte Meo og Low Arousal
Bogen kobler Low Arousal-tilgangen til Marte Meo-metoden og skærper bevidsheden om hvilke redskaber der kan bruges i de forskellige faser af en konflikt. For pædagoger der arbejder i dagtilbud og andre inden for det pædagogiske felt
Note: 
Indholdsfortegnelse: Indledning [Den pædagogiske forråelse ; At skrue på de rigtige knapper ; Bogens opbygning ; Bogens anvendelse] ; Menneskesyn under lup - del 1 ; Introduktion til Low Arousal og Marte Meo - hvad kan de sammen? (Hvad er konflikter? ; Hvordan reagerer hjernen på konflikter? ; Biologisk alder vs. følelsesmæssig alder ; Hvordan udvikler konflikter sig? ; Introduktion til Low Arousal-tilgangen ; Introduktion til Marte Meo-metoden ; Kombinationen af Marte Meo og Low Arousal i arbejdet med konflikthåndtering) ; Grundtænkningen i Low Arousal-tilgangen og Marte Meo-metoden (Skærpet bevidsthed om børnesyn ; Metodeloftet) ; Børn gør det godt, hvis de kan (Ændring af mindset - at tro på det bedste frem for at forvente det værste ; Ansvarsprincippet - den, der tager ansvar, kan påvirke kontrolprincippet - for at kunne samarbejde må barnet have sin selvkontrol ; De tre psykologiske behov) ; Metoderne i praksis - del 2 ; Skab struktur gennem Marte Meo-princippet "Positiv ledelse" (Betydningen af positiv ledelse og en klar struktur ; De fire initiativtyper ; Vi kan ikke lede nogen, som vi ikke først har set og fulgt ; Tydelig markering af, hvornår nogen begynder ; Tydelig markering af, hvornår noget slutter ; Benævne egne handlinger ; Trinvis guidning ; Når de mange institutionelle regler skabet konflikter ; CASE: Geos madpakke ; Evaluering af casen med afsæt i Marte Meo-princippet "Positiv ledelse") ; Forandringsværktøjskassen (Kravtilpasning ; Strategisk kapitulation ; En god relation til barnet ; Vi-oplevelser ; Struktur som forandringsværktøj ; Marte Meo-forløb som forandringsværktøj ; Sprækker i de dominerende fortællinger omkring børnene) ; Støt barnet i optrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Følge ved at benævne" (Når barnets store følelser stresser det pædagogiske personale ; Hvad vil det sige at benævne? ; Tilknytningens betydning ; CASE: Sofie vil ikke afleveres i vuggestue) ; Hjælp barnet igennem kaosfasen gennem Marte Meo-princippet "Turtagning" (Betydningen af at gå ned i tempo og anvende turtagning ; Betydningen af affektsmitte i kaosfasen ; CASE: Kaos i garderoben for Anton) ; Støt barnet i nedtrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Positiv-bekræfte" (Nedtrapningsfasen ; Det, vi giver opmærksomhed, får vi mere af ; Betydningen af positiv bekræftelse ; CASE: Mille gør plads til Anton i samlingen) ; Hvordan får metoden og tilgangen liv i praksis ; Den pædagogiske leders vigtige rolle ( Lederens mindset og menneskesyn ; Forankring og implementering igennem en stærk evalueringskultur) ; Afrunding og tak for jeres tid ; Guideline: Sådan anvender du videofeedback med afsæt i Marte Meo-metoden (Analysedelen ; Interventionsdelen)

En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652979
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Hans Reitzel, 2021
ISBN: 
9788702312560
Illustrator: 
James Hjertholm, Morten Hjertholm og Birgitte Lerche