En plads i verden

det moderne medborgerskab
Forfatter:
Begrebet medborgerskab deles op i tre aspekter: Som den aktive deltagelse i fællesskabet, dvs. den lille og den store politik, som lighed gennem borgerrettigheder og som medlemskab af statsfælleskabet. Identitet og borgerånd, statsborgerskabsbegrebet, forskellige former for rettigheder, politisk deltagelse, integration og sammenhængskraft, dannelse og værdifælleskab m.m. gennemgås

En plads i verden

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
655374
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Gyldendal, 2015
ISBN: 
9788702143966